Příznaky a zvládání opakovaného výskytu deprese

Depresi lze překonat pečlivou léčbou a relaxačními technikami. Pro mnoho jedinců je však obtížné zůstat v této zóně štěstí. Deprese stejně jako mnoho jiných zdravotních poruch může recidivovat. Odhaduje se, že přibližně u 50 % lidí, kteří se léčí s depresí, se po 4 měsících depresivní epizody objeví znovu.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Příčiny recidivy deprese

Není překvapením, že jakýkoli důvod, který vás zneklidní, může vést k depresi nebo jejímu opětovnému nástupu. Níže jsou uvedeny nejčastější příčiny.

Ztráta blízké osoby
Odmítnutí v lásce nebo v práci
Traumatické zážitky
Stresující životní události
Rozvod nebo stěhování dětí
Hormonální změny v těhotenství a menopauze

Identifikace příznaků opětovného onemocnění

Všímejte si, jak se cítíte psychicky a fyzicky, abyste mohli analyzovat, zda se u vás jedná o recidivu deprese. Níže jsou uvedeny příznaky, na které byste si měli dát pozor.

Pocit podrážděnosti bez příčiny

Jedním z hlavních příznaků recidivy je snadná podrážděnost kvůli sebemenším záležitostem. Na pozoru byste se měli mít zejména tehdy, pokud vás bezdůvodně rozčilují každodenní potíže. Rovněž budete citelně nevrlí a můžete si začít brát osobně všechno, co řeknou nebo udělají lidé doma a v práci.

Únava a nedostatek iniciativy

Můžete mít pocit, že i když si odpočinete nebo nejste tolik vytížení, stále se cítíte naprosto vyčerpaní. Nemáte zájem dělat každodenní činnosti, které jste dříve doma dělali. Dokonce i vaše oblíbené projekty nebo koníčky vám začnou připadat neatraktivní. Celý den se vám chce jen lenošit doma.

Pokles libida

Mnoho jedinců, kteří procházejí recidivou deprese, tvrdí, že se necítí nadšeni z milování. Nedostatek intimity a zájmu často způsobuje, že mnoho vztahů ztroskotá. Vztekání se na své blízké a neustálé mrzutosti vše ještě více komplikují.

Špatná koncentrace a zmatenost

Při plnění úkolů, které vám jdou snadno, máte pocit, že začínáte být docela zapomnětliví a dezorientovaní. Zdá se vám, že váš mozek je zamlžený, a máte pocit, že se vaše mysl není schopna na nic soustředit. Neustále si děláte starosti o budoucnost nebo litujete některých minulých činů.

Přerušovaný nebo žádný spánek

Jedním z klasických příznaků deprese jsou projevy přerušovaného spánku a nespavosti. Depresivní jedinci přecházejí do režimu nadměrného přemýšlení, když jsou sami a jdou spát. Hromadící se stres způsobený negativními myšlenkami vede k tomu, že se namísto spánku v posteli jen převalují. Nedostatek spánku prohlubuje také únavu a duševní zmatek.

Izolace a pocity sebenenávisti

Bez ohledu na to, jak extrovertní nebo introvertní jste, při recidivě byste chtěli prostě utéct před zbytkem světa. Tato samotářská povaha může trvat dlouhou dobu a také vás budou sužovat pocity sebenenávisti. V tomto období se stáváte k sobě nadměrně kritičtí a nejraději byste dávali přednost samotě.

Myšlenky na sebevraždu

Pokud máte pocit, že byste byli šťastnější, kdyby váš život skončil, je to vážné volání o pomoc. Sebevražedné tendence jsou u jedinců s těžkou depresí poměrně časté. Sebepoškozování a sebenenávist mohou tuto tendenci ještě zhoršit. Nejlepší je okamžitě vyhledat odbornou pomoc.

Nevysvětlitelné bolesti

Psychický problém, jako je deprese, se může projevit fyzickými příznaky, jako jsou nevysvětlitelné bolesti zad, hlavy, hrudníku a žaludku. Také nedostatek chuti k jídlu, a to i na vaše oblíbená jídla, může naznačovat, že prožíváte depresivní relaps.

Způsoby, jak se vyrovnat s recidivou

Pokud jste v minulosti podstoupili léčbu deprese, je nejlepší se znovu setkat se svým ošetřujícím lékařem. Řekněte mu otevřeně, co prožíváte, aby vám mohl předepsat upravený léčebný postup pomocí léků nebo terapie. Často se v těchto případech podávají léky, které zvyšují hladinu serotoninu a dopaminu.

Někomu může velmi pomoci už jen čas strávený s rodinou a přáteli, nebo dobrý odpočinek od běžného života. Osvojte si relaxační techniky, jako je meditace a jóga, které podporují všímavost. Držte se rutiny, kterou vám doporučil váš lékař, a nikdy ji neopouštějte bez předchozí konzultace s ním.