Umělá inteligence a strojové učení založené na cloudu

S nástupem umělé inteligence dochází k rozvoji ve všech průmyslových odvětvích. Díky umělé inteligenci založené na cloudu a velkých datech jsou stroje ve výrobním průmyslu chytřejší. Strojové učení založené na cloudu, které je součástí umělé inteligence, je hlavním motorem těchto inovací ve výrobním odvětví.

Umělá inteligence ve výrobě zahrnuje využití strojového učení a automatizace, aby byla efektivní a přesná. Umělá inteligence dokáže řešit všechny problémy ve výrobním průmyslu, od návrhu výrobku přes kontrolu kvality až po podporu po ukončení výroby. Umělá inteligence a strojové učení zvyšují produktivitu, zlepšují kontrolu kvality výrobků a snižují dopad na životní prostředí ve výrobním průmyslu. Ačkoli umělá inteligence a strojové učení hrají velkou roli, nedostatek odborných znalostí zaměstnanců je jednou z hlavních překážek zavádění umělé inteligence ve výrobním odvětví. S využitím umělé inteligence ve výrobních datech mohou společnosti lépe předvídat a předcházet selhání strojů. Umělá inteligence může také předpovídat poptávku a snižovat plýtvání surovinami. Technologický pokrok prostřednictvím strojového učení zlepšil rozhodovací proces.

Umělá inteligence založená na cloudových řešeních pro výrobu

Kontrola kvality

Umělá inteligence založená na cloudu monitoruje výrobní proces, což pomáhá identifikovat vady a problémy spojené s procesem. To pomáhá při provádění úprav, aby se předešlo chybám.

Zvýšení efektivity

Pomocí umělé inteligence založené na cloudu mohou výrobci zvýšit produktivitu efektivním využíváním materiálů. To dále pomáhá zvyšovat produkci a snižovat množství odpadu.

Prediktivní údržba

Analýzou dat prostřednictvím senzorů může umělá inteligence založená na cloudu předvídat, kdy je pravděpodobnější, že zařízení selže. To pomáhá s proaktivní údržbou zařízení a snižuje prostoje.

Přizpůsobení

Umělá inteligence založená na cloudu může zajistit přizpůsobení výrobků. Výrobci mohou vyrábět menší série s vytříbenými funkcemi.

Změna pracovní síly

Se zavedením umělé inteligence založené na cloudu musí pracovníci zvýšit své dovednosti pro obsluhu a údržbu technologie. To může vést k redukci mnoha stávajících pracovních míst.

Zabezpečení dat

Zvýšené využívání digitálních technologií ve výrobě vyvolalo obavy o bezpečnost dat. Podniky musí zajistit ochranu citlivých informací před kybernetickými hrozbami.

Strojové učení založené na cloudových řešeních pro výrobu

Kontrola kvality a celková efektivita zařízení

Měření celkové účinnosti zařízení je osvědčeným postupem výroby. Strojové učení založené na cloudu hraje při zvyšování celkové efektivity zařízení zásadní roli. Celková efektivita zařízení je měřítkem hodnocení výrobního provozu, který lze využít v porovnání s jeho plným potenciálem, a to v obdobích, kdy je naplánován jeho provoz. Metriku měřící výkonnost lze zvýšit integrací neuronových sítí s hlubokým učením.

Optimalizovaná výroba polovodičů

S využitím technologie může analýza kořenových příčin snížit náklady na testování zefektivněním výrobních pracovních postupů. Očekává se, že výrobní zařízení, které běží na technologii strojového učení, bude mít levnější roční náklady na údržbu.

Zdokonalování dodavatelského řetězce

Strojové učení založené na cloudu hraje důležitou roli při zvyšování hodnoty organizace maximalizací jejích logistických řešení, jako je systém řízení zásob a správa majetku.

Organizace navíc hledají způsoby, jak snížit plýtvání a zvýšit efektivitu výroby. Vývoj tohoto odvětví vedl k inteligentní výrobě. Používání senzorů a inteligentních robotů přináší obrovské zlepšení a transformaci ve výrobním odvětví. Když tyto technologie zavádí stále více organizací, může to vést k úsporám nákladů a zvýšení výnosů.