strojové učení

Nejlepší nástroje pro zpracování přirozeného jazyka

Zpracování přirozeného jazyka (NLP) je podoblast umělé inteligence, která se zabývá interakcí mezi počítači a jazykovými prostředky. Cílem zpracování přirozeného jazyka je objevit moderní strategie komunikace mezi lidmi a počítači a také pochopit lidský diskurz v jeho vyjadřování.

Read More

Strategie pro zmírnění rostoucích kybernetických hrozeb

Digitální prostředí se v těchto letech stále vyvíjí a přináší s sebou nárůst kybernetických hrozeb, které jsou sofistikovanější a škodlivější než kdykoli předtím. Organizace musí přijmout robustní strategie, aby tato rizika zmírnily a ochránily svá digitální aktiva.

Read More

Platformy pro vyhledávání nejnovějších výzkumných prací

V rychle se vyvíjejícím prostředí umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) je pro výzkumné pracovníky, odborníky z praxe i nadšence zásadní mít přehled o nejnovějším výzkumu. Naštěstí několik platforem slouží jako majáky, které hledače znalostí provedou tímto obrovským mořem informací.

Read More

Analýza videa v reálném čase pomocí umělé inteligence

Analýza videa v reálném čase pomocí umělé inteligence je technologie, která využívá umělou inteligenci k automatickému zkoumání a pochopení videoobsahu v reálném čase. Umožňuje počítačům identifikovat objekty, události a vzorce ve videostreamech, což poskytuje cenné poznatky a umožňuje rychlé rozhodování.

Read More

Algoritmy umělé inteligence pro využití ve zdravotnictví

Umělá inteligence způsobuje revoluci ve zdravotnictví a nabízí inovativní řešení pro zlepšení diagnostiky, léčebných plánů a péče o pacienty. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence se stále více začleňuje do zdravotnických technologií, je zásadní porozumět základním algoritmům, které tento pokrok řídí.

Read More

Umělá inteligence a strojové učení založené na cloudu

S nástupem umělé inteligence dochází k rozvoji ve všech průmyslových odvětvích. Díky umělé inteligenci založené na cloudu a velkých datech jsou stroje ve výrobním průmyslu chytřejší. Strojové učení založené na cloudu, které je součástí umělé inteligence, je hlavním motorem těchto inovací ve výrobním odvětví.

Read More