poruchy osobnosti

Metody léčby narcistické poruchy osobnosti

Stejně jako všechny poruchy osobnosti lze i narcistickou poruchu osobnosti zvládnout, i když úplného vyléčení nemusí být možné dosáhnout. Některé případy narcistické poruchy osobnosti mohou být geneticky podmíněné, ale v mnoha případech je příčinou nevhodná výchova.

Read More