bezmasá strava

Má přechod na bezmasou stravu vliv na vaše duševní zdraví?

Možná jste se rozhodli přejít na bezmasou stravu ze zdravotních důvodů, z náboženského přesvědčení, z obav o dobré životní podmínky zvířat, nebo jen z touhy dodržovat zjednodušený jídelníček. Někteří se mohou rozhodnout pro bezmasou stravu proto, že si nemohou dovolit jíst maso každý den.

Read More