Alzheimerova choroba

Jak předcházet nástupu demence a Alzheimerovy choroby

Většina z nás se domnívá, že demence je nemoc starých lidí. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Ačkoli se běžně vyskytuje u lidí starších 65 let, lze ji oddálit a předcházet jí. Životní styl, který dodržujete po většinu života, může připravit půdu pro vznik demence.

Read More

Jak snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby a demence

Alzheimerova choroba a následná demence představují vážný problém, protože jejich počet každoročně narůstá. Ačkoli demence sama o sobě není nemoc, jedná se o syndrom, který je způsoben jinými nemocemi nebo úrazy, které postihují mozek, jako je Alzheimerova choroba a mrtvice.

Read More