Šest způsobů jak duševní onemocnění ovlivňuje fyzické zdraví

Lidé mají tendenci vnímat duševní a fyzické zdraví jako dvě oddělené entity, ale ve skutečnosti spolu souvisí více, než si myslíme. Studie zjistily, že duševní zdraví pacientů, kteří trpí chronickými nemocemi, jako je artritida, cukrovka, astma, srdeční choroby a rakovina, se může v některých případech začít zhoršovat. Na stejném principu se může duševní stav jedince podepsat i na jeho fyzickém zdraví. Níže je uvedeno šest způsobů, jak duševní onemocnění přímo ovlivňuje fyzické zdraví jedince.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

1. Duševní onemocnění je spojeno se zkrácením očekávané délky života

Každý pátý dospělý člověk trpí nějakou formou duševního onemocnění. Studie zjistily, že osoby trpící depresí se častěji setkávají s předčasným úmrtím než jedinci bez jakékoli anamnézy duševní poruchy. Studie zveřejněná v časopise Canadian Medical Association Journal uvádí, že souvislost mezi depresí a zkrácením očekávané délky života byla nejintenzivnější v letech následujících po depresivní epizodě. Různé studie také naznačují, že příčinou kratší délky života mohou být nezdravé návyky, jako je špatná strava, nečinnost, nadměrné kouření a pití alkoholu. Úmrtnost může být vyšší také proto, že u lidí s duševním onemocněním se zvyšuje počet sebevražd a riziko srdečních onemocnění.

2. Deprese může zvyšovat riziko srdečních onemocnění

Deprese je spojována se zvýšeným rizikem úmrtí na srdeční onemocnění. Ačkoli není snadné určit přesnou příčinu tohoto výsledku, jedním z vysvětlení byla zvýšená hladina stresových hormonů – kortizolu a adrenalinu – u depresivních osob. Je také pravděpodobné, že jedinci s depresí nemusí být schopni sami si podávat potřebné léky, aby o sebe mohli pečovat.

3. Deprese způsobuje zvýšenou citlivost na bolest

Studie zjistily, že osoby trpící depresí mohou vnímat bolest s větší intenzitou než osoby bez duševního onemocnění. To může být důsledkem abnormálního fungování neurotransmiterů, jako je serotonin, které ovlivňují několik tělesných funkcí včetně nálady, chuti k jídlu, trávení, spánku, paměti a sexuální touhy. V důsledku zvýšené citlivosti na bolest ovlivňuje duševní onemocnění schopnost jedince bojovat s chronickými nemocemi.

4. Deprese zvyšuje riziko vzniku závislosti

Špatné duševní zdraví ovlivňuje schopnost jedince činit za sebe zdravá rozhodnutí. Tím se vystavuje riziku vzniku závislosti na praktikách, jako je nadměrné kouření, pití a užívání drog. Mohou také trpět zdravotními problémy v důsledku nedůsledných stravovacích návyků v podobě snížené chuti k jídlu.

5. Duševní onemocnění může ovlivnit kvalitu spánku

V důsledku změny hladiny serotoninu v těle je hluboce ovlivněna kvalita spánku. Nedostatek spánku začne ovlivňovat zdraví dotyčného jedince tím, že kromě několika dalších problémů zvyšuje riziko srdečních onemocnění, srdečního selhání, cukrovky, obezity a vysokého krevního tlaku. Nedostatek spánku může také oslabit imunitní systém, a tím způsobit, že jedinec bude náchylnější k nákaze nemocemi.

6. Deprese může zhoršit stávající zdravotní stav

Několik pacientů, kteří trpí chronickými onemocněními, jako je artritida, cukrovka, astma, srdeční choroby a rakovina, může také zažívat depresivní epizody. Studie zjistily, že deprese může také zhoršit již existující zdravotní stav. Některé studie uvádějí, že lidé, kteří trpí současně cukrovkou a depresí, hůře zvládají svůj zdravotní stav a pociťují intenzivnější příznaky.

Možným vysvětlením tohoto výsledku může být to, že lidé s depresí pravděpodobně vnímají bolest, která je s onemocněním spojena, jako intenzivnější než duševně zdravý jedinec. Duševní onemocnění může způsobovat vyšší míru úzkosti a stresu, což může bránit potřebné obnově tkání.