Zajímavosti

Nejlepší nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity

Umělá inteligence způsobila revoluci v mnoha oblastech světa. Existuje vysoké riziko, že umělá inteligence převezme mnoho pracovních míst, i když odborníci z oboru naznačují, že se tak nestane. Existuje mnohem větší riziko, že vás o práci připraví člověk využívající potenciál umělé inteligence, než umělá inteligence samotná. Proto je rozumnější začít využívat potenciál umělé inteligence tím, že ji přidáte do své každodenní práce a zvýšíte svou produktivitu.

Pomoc při úkolech, jako je tvorba obsahu, úprava videa a obrázků a mnoho dalších – pro každý úkol je k dispozici řada nástrojů umělé inteligence. Tento článek vás seznámí s různými trendovými nástroji v odlišných oblastech a zároveň vyjmenuje speciality každého z nich.

Nejlepší nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity

Nástroje umělé inteligence zvyšují produktivitu tím, že dokončují nadbytečné a snadné úkoly a poskytují více prostoru pro kreativitu. Ulehčují těžkou práci a nechávají uživatele dělat zbývající rozumovou práci, čímž následně šetří jejich čas a energii.

Tvorba obsahu

Mezi nástroje umělé inteligence specifické pro tvorbu obsahu patří např:

Copy.ai

Jedná se o asistenta pro psaní, který generuje vysoce kvalitní psaný obsah různých typů. Slouží jako zdroj dobrých příspěvků na sociálních sítích, reklamních textů a popisů produktů a kombinuje sílu zpracování přirozeného jazyka a strojového učení, aby splnil to, co slibuje. Poskytuje také kreativní návrhy, gramatické opravy a připravené šablony pro psaní.

Jasper

Jedná se o hlasovou umělou inteligenci, která jedná podle vašich hlasových příkazů. Ať už jde o plánování schůzek, poskytování informací nebo nastavování připomínek, Jasper dokáže plnit řadu úkolů. Využívá zpracování přirozeného jazyka, aby vám přesně naslouchal. Je vybaven možností integrace s aplikacemi a zařízeními, které dále pomáhají šetřit váš čas.

Surfer

Jedná se o nástroj SEO, který umožňuje pomocí umělé inteligence získávat poznatky a doporučení na základě dat pro zlepšení hodnocení webových stránek. Analyzuje různé faktory, jako je délka obsahu, použití klíčových slov, nadpisy a další, a poskytuje tak obsah vhodný pro SEO. Je to ten správný nástroj pro vylepšení obsahové strategie a zlepšení viditelnosti webu, a tím i organické návštěvnosti webu. Surfer je také významným nástrojem umělé inteligence pro optimalizaci metaznaček a titulkových tagů.

WriteSonic

Jedná se o nástroj pro tvorbu obsahu, který se specializuje na e-mailové kampaně, blogy a obsah pro sociální média. Na základě preferencí a podnětů píše kreativní, poutavý, pozornost přitahující a přesvědčivý obsah. Poskytuje možnost nastavení tónů a stylů psaní a lze jej přizpůsobit podle značek a cílových skupin.

Scalenut

Scalenut generuje nápady na obsah a optimalizuje jeho výkonnost prostřednictvím poznatků založených na datech, aby vylepšil obsahovou strategii. Zaměřuje se na trendy ve vyhledávání, analýzu konkurence a signály sociálních médií, aby poskytl trendová a relevantní témata, která jsou pro tvorbu obsahu klíčová. Dokáže také doporučit optimalizaci prostřednictvím vylepšení SEO, úpravy délky obsahu a návrhu vhodných klíčových slov.

Vylepšení textu

Vylepšení textu se týká psaného textu nebo vylepšení obsahu s cílem zvýšit jeho kvalitu, čitelnost a celkovou účinnost. Nástroje umělé inteligence řídící se zlepšováním kvality jsou následující:

Grammarly

Nástroj pro opravu gramatiky poháněný umělou inteligencí, který poskytuje možnost zlepšit gramatiku, interpunkci, pravopis a kvalitu psaní. Nabízí návrhy a opravy pravopisných chyb v reálném čase na základě kontextu, vylepšení stylu a struktury a gramatických chyb, zajišťuje také stručnost, tón, jasnost a poutavost.

Wordtune

Zlepšuje kvalitu psaní především tím, že jako návrhy poskytuje alternativní věty, které splňují požadavky na srozumitelnost, soudržnost a působivost psaní. Analyzuje kontext a záměr textu prostřednictvím zpracování přirozeného jazyka a poskytuje lepší výsledky. Je také užitečný pro zdokonalení slovní zásoby, plynulosti psaní a efektivní komunikace se čtenáři.

Hemingway

Chcete zvýšit čtivost svého textu, abyste nenudili čtenáře? Hemingway je ten správný nástroj sloužící konkrétně k uvedenému účelu tím, že snižuje složitost a doplňkově zlepšuje celkový styl obsahu.

Quillbot

Jedná se o nástroj pro parafrázování, který má význam při přeformulování a přepisování vět beze změny významu. Můžete jej použít k pochopení složitého textu a napsat větu sami. Nabízí alternativní věty pro zdokonalení ucelenosti spolu s mnoha kreativními a variabilními návrhy, čímž následně dodává textu rozmanitost.

Originality.ai

Jedná se o další nástroj pro vylepšení textu, který zachovává originalitu a jedinečnost obsahu tím, že odhaluje plagiáty. Pomáhá při psaní autentického obsahu, porovnává text s databází obsahující různé zdroje. Zvýrazňuje řádky s plagiáty a zároveň poskytuje podrobnou zprávu, kterou mohou uživatelé zkontrolovat.

Generování obrázků

Stačí vymyslet slova popisující váš požadavek na obrázek a následující nástroje vygenerují obrázek.

Neural.love

Poskytuje personalizované a jedinečné umělecké dílo na základě stylů a preferencí uživatelů. Poskytuje téměř všechny umělecké koncepty tím, že poskytuje přizpůsobené výsledky ve spojení s jedinečným uměleckým výrazem. Dokáže vyjádřit vaše příkazy v krajinách, portrétech, abstraktních návrzích a dalších.

Stable Diffusion

Tato technika umělé inteligence generuje a manipuluje s obrazem bez snížení kvality. Poskytuje realistické a vylepšené obrázky v průběhu času aplikací šumu na výchozí obrázek. Výsledkem jsou souvislé a vizuálně přitažlivé obrázky obsahující textury, bohaté detaily a realistický vzhled.

DALL·E 2

DALL·E 2 je pokročilá a specializovaná verze generování obrazu z textového popisu. Využívá sílu zpracování přirozeného jazyka a generativního modelování pro interpretaci a konverzi textových podnětů za účelem generování koherentních a prakticky realistických obrázků.

Canva Pro

Canva Pro je univerzální návrhářská platforma s funkcemi přesahujícími pouhé generování obrázků. Je zdrojem ilustrací, šablon a návrhových prvků otevřených uživatelskému přizpůsobení a kreativitě pro generování dalšího množství vizuálů. Uživatelsky přívětivé rozhraní přimělo uživatele využívat jeho silné stránky v oblasti podnikání k vytváření profesionálně vypadajících obrázků, prezentací, příspěvků na sociálních sítích a mnoha dalších.

Note-taking

Note-taking nástroje patří mezi zachránce, kteří umožňují inteligentní jednání. Zlepšují proces psaní, organizace a vyhledávání informací.

Mem

Je založen na zpracování přirozeného jazyka pro porozumění textu a identifikaci klíčových pojmů, entit a vztahů, což přispívá k přesnosti organizování a vyhledávání. Disponuje schopností shrnout dlouhé texty a automaticky je označit pro snadné vyhledání. Nabízí sdílení a spolupráci spolu s personalizovanými náhledy a návrhy na základě preferencí a vzorců psaní poznámek.

Tvorba videa

Následující nástroje umělé inteligence s možnostmi tvorby videa jsou vhodné k vylepšení procesu tvorby videa, jeho zkrášlení a úpravě různých aspektů tvorby videa.

Fliki

Vysoká kvalita se snoubí s rychlostí ve službě Fliki, kde můžete proměnit text ve video pomocí hlasů umělé inteligence nebo vytvořit video z příspěvků na blogu či skriptů během pouhých 2 minut. Nabízí více než 1000 hlasů v 75 různých jazycích, miliony obrázků, hudbu na pozadí nebo videoklipy a četné možnosti barev a písma.

Synthesia

Synthesia se specializuje na tvorbu realistických a přizpůsobitelných videí, kde poskytuje možnost generování avatarů založených na realitě, kteří jsou schopni mluvit, vyjadřovat emoce a komunikovat s publikem. Lze je přizpůsobit na základě preferencí uživatele. Synthesia poskytuje videa ve více jazycích, přičemž přijímá vstupy v jednom jazyce. Dokáže také ovládat výrazy obličeje a gesta avatarů. Generuje realistické hlasy na základě vstupního textu nebo skriptu v přirozeně znějících hlasech s možností přizpůsobení tónů nebo stylů.

Pencil

Platforma slouží k akci generování reklamy v e-shopech ze stávajících prostředků, značek a dat reklamních účtů. Umožňuje generování hotových statických a video reklamních kreativ a uživatelé je mohou libovolně formátovat pro různé kanály. Proces je jednodušší, protože vyžaduje výhradně zadání aktiv značky, jako jsou hexakódy barev, soubory loga, písma, profily značky a cíloví zákazníci, a mohou vytvářet personalizované reklamy pro konkrétní produkty na základě identifikace cílů, metrik, cílových hodnot, účelu a aktiv pro daný projekt.

Pictory AI

Charakteristickými rysy Pictory AI je složení pokročilých algoritmů pro úpravu videozáznamů, které automaticky vytvářejí atraktivní videa. Dokáže spojovat a stříhat klipy, přidávat přechody a hudbu a optimalizovat celkový tok videa. Inteligentní detekce scén je užitečná pro organizaci, kategorizaci videa a rychlý přístup ke konkrétním scénám. Možnosti přizpůsobení barevných schémat, motivů, písem a vizuálních efektů, hlasového doprovodu a převodu textu na řeč ze vstupního textu zvýšily jeho využití.

Play.ht

Na základě zpracování přirozeného jazyka vytváří více než 570 hlasů bez ohledu na pohlaví, přičemž lidský zvuk a tón nachází široké uplatnění v podnikání i v osobních aktivitách. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a levné ceny s použitím bez jakéhokoli hardwaru nebo softwaru. Dodává se s plnými komerčními a vysílacími právy. Uživatelé mohou vyjadřovat emocionální styly řeči, přizpůsobovat výslovnost a pauzy, upravovat hlasové tóny a stahovat, prohlížet a revidovat videa. Nabízí také hosting podcastů, zvukové widgety, hromadnou tvorbu zvuku, analýzu a rozpoznávání javascriptem.

Přepis

Nástroje umělé inteligence pro přepis jsou nezbytné pro usnadnění převodu zvuku nebo videa do psaného textu.

Otter

Otter poskytuje řízení přehrávání pro přehrávání schůzek se synchronizovaným zvukem a textem. Uživatelé mohou upravovat časové kódy, řečníky a text, a zároveň ovládat rychlost přehrávání. K dispozici je také integrace s běžně používaným softwarem pro schůzky, jako jsou Google Meet, Zoom, Microsoft Teams a další. Umožňuje identifikaci jmen řečníků, použití ovládacích prvků správce, jako je správa uživatelů, vytváření zpráv, centralizované účtování a možnost sdílení prostřednictvím skupin a odkazů.

Descript

Vhodné pro úpravu a sdílení zvuku a videa, možnost přepisu je i automatická. Nahrávání na obrazovku a na dálku s editačními funkcemi, jako je střih videa, podcasting, odstraňování výplňových slov a overdubbing, jsou k dispozici výhradně v aplikaci Descript. Mezi další užitečné funkce, které jsou k dispozici, patří možnost sdílení, jako je spolupráce více uživatelů, sociální video a publikování.

Sklady a prezentace

Sdělování myšlenek, předávání informací a zapojování publika nebylo nikdy zajímavější a jednodušší než nyní. Nástroje s umělou inteligencí vám pomohou při vytváření, navrhování a předávání slide decků a prezentací se zajímavými funkcemi, které vaši prezentaci vylepší.

Beautiful.ai

Platforma umělé inteligence slouží tím, že poskytuje návrh prezentací, nástroje pro prezentátory, automatické ukládání, sdílení souborů, grafy, tvůrce šablon a knihovnu. Poskytuje také spolupráci, přístup a kompatibilitu s více zařízeními a zasílání zpráv. Poskytuje také aktualizace v reálném čase, analytiku reportů, vyhledávání/filtr, úpravu textu, integraci s třetími stranami a podporu videa.

SEO a sociální média

Nástroje umělé inteligence pro SEO a sociální média jsou užitečné pro úsporu času a zároveň poskytují plodné výsledky.

Pro Rank Tracker

Jedná se o optimální nástroj pro správu aplikací, benchmarking, sledování pozic klíčových slov, import/export dat, vizualizaci, tvorbu řídicích panelů, analýzu konkurence a integraci s dalším softwarem. Aplikace těží ze sledování obsahu, a poskytuje tak analytiku a generuje vícejazyčný obsah, titulky a umístění. Data v reálném čase, aktualizace a oznámení, přehledy a statistiky pomáhají při správě SEO, plánování a automatizaci přehledů, trendů a webových stránek, vizuální analýze, správě uživatelů a mnoha dalších funkcích.

Ocoya

Poskytuje psaní, automatizaci, analýzu a plánování na bázi umělé inteligence s integrací s více než 30 aplikacemi. Zahrnuje tisíce šablon obrázků a videí, které lze sestavit ručně nebo automaticky díky síle umělé inteligence. Slouží také ke zkracování dlouhých odkazů a poskytuje pracovní prostor pro spolupráci členů.

Automatizace

Nástroje umělé inteligence pro automatizaci zvyšují efektivitu a šetří čas a úsilí, což má přímý pozitivní dopad na kreativitu a produktivitu a současně snižuje počet lidských chyb.

Zapier’s OpenAI integration

Zajímavým integrovaným nástrojem umělé inteligence je multi Tasker se zařízením pro provádění více akcí. Zahrnuje generování kreativních obrázků, vytváření a odesílání změn a oznámení a provádění komunikace se zákazníky. Dokáže generovat a uvádět na trh obsah, čímž šetří čas a zvyšuje efektivitu poskytováním poutavých záležitostí. Nástroj je také užitečný pro seznamy úkolů, správu projektů, tikety produktové a zákaznické podpory, přepis a překlad zvukových nástrojů.

Bing Chat

Bing Chat, který uvedla na trh společnost Microsoft, dokáže provádět pokročilé konverzace pomocí zpracování přirozeného jazyka. Uživatelé se mohou informovat o jeho znalostní bázi a jazykových modelech. Je také užitečný pro citace a odkazy na zdroje pro ověření a důvěryhodnost. K tomu přidává kreativitu, pomáhá také při psaní písní, příběhů a básní a poskytuje inovativní nápady a pokyny. Funkce pro tvorbu obrázků transformuje text do obrázků na ukázkové platformě tím, že vytváří plakáty, ilustrace a grafiku. Poskytuje také vícejazyčnou komunikaci a personalizovaná doporučení a dokáže se integrovat s vyhledáváním Bing.

Bard AI

Nabízí ji společnost Google, dokáže přijímat hlasové vstupy a kurátorsky vytvářet četné návrhy, z nichž si lze vybrat. Umí kódovat ve více než dvaceti jazycích, opravovat chyby, vytvářet hry a dokonce i webové stránky. Neomezuje se ani na znalosti do určitého roku, takže poskytuje aktuální informace. Umí shrnout webové stránky a weby a konverzace v Bard AI lze snadno exportovat do Gmailu nebo Google Docs usnadňujících spolupráci a sdílení. Asistenční zařízení pro psaní e-mailů je mezi uživateli velkým hitem.

ChatGPT

ChatGPT je jedním z nejpoužívanějších nástrojů umělé inteligence s uživatelsky přívětivým rozhraním a předtrénovaným režimem zpracování přirozeného jazyka. Jedná se však o interaktivní nástroj sloužící k aktualizaci všech dotazů, přičemž informace jsou omezeny do roku 2021. Má rozsáhlou schopnost porozumění textu, schopnost učení a rozvoje při přijímání návrhů a pochopení jeho chyb. I když je spolehlivost bezplatné verze chatGPT stále sporná, slouží k mnoha aspektům, jako je vzdělávání, psaní, pomoc při testech, pohovorech a mnoho dalších.

CodeWP

Jedná se o nástroj umělé inteligence pro generování kódu vytvořený a vycvičený speciálně pro WordPress. Má několik zásuvných modulů, včetně PHP, JS a WooCommerce. Dokáže přijímat podněty ve více než 11 jazycích a generovat kódy s více než 12 modely s širokými možnostmi sdílení. Pomáhá efektivně vytvářet WP_Queries, generovat funkce, používat filtry a akce a vytvářet složité pracovní postupy podle hodnot Advanced Custom Fields. Slouží jako mentor, má maximální efektivitu spolu s výukovými kódy.

Gong.io

Další umělá inteligence v seznamu automatizačních nástrojů, pomáhá se správou hodnocení, sledováním hovorů, skriptováním a nahráváním. Má také možnosti automatické distribuce hovorů, odchozího dialeru, archivace a uchovávání, změn a eskalace. Poskytuje také přehled o trhu s dynamickými aktualizacemi a interakcemi se zákazníky.

Zest Al

Jedná se o asistenční umělou inteligenci založenou na financích, která vám pomáhá v souvisejících rozhodnutích. Dokáže najít dobré dlužníky ignorované podle úvěrového skóre, a tím zvýšit příjmy společnosti. Disponuje zařízením pro řízení rizik, které umožňuje rychle bojovat proti ztrátám s důkazně podloženými výstupy o snížení počtu úvěrů na vrub nákladů nebo nesplácených úvěrů s neustálým schvalováním. Podporuje rychlejší a pohotovější úvěrové obchody, čímž zvyšuje růst podniku.