Nejlepší nástroje umělé inteligence pro optimalizaci podnikání

Umělá inteligence (AI) jako revoluční technologie dodala optimalizaci podnikání nový rozměr, protože přináší nové možnosti, jak zvýšit efektivitu, zlepšit rozhodování a zajistit trvalý růst. Provedli jsme průzkum nejlepších nástrojů umělé inteligence, které mají za úkol znovuobjevit obchodní operace a odhalit některé tajné či skryté cesty efektivity v různých odvětvích.

IBM Watson

Prostřednictvím umělou inteligencí řízených podnikových řešení je IBM Watson – jedinečný nástroj sestávající z rozmanité sady analytického softwaru i technologií zpracování přirozeného jazyka a strojového učení – špičkovým hráčem. Od prediktivní analýzy až po virtuálního asistenta je Watson motorem organizace, který provádí hloubkové a rozsáhlé zpracování dat, umožňuje získávat akční poznatky a přijímat správná rozhodnutí.

Google Cloud AI

Cloud AI od společnosti Google je to, co byste očekávali od lídrů v oboru – špičkové nástroje a služby, které vám pomohou rozšířit inovace a dosáhnout vašich obchodních cílů. S využitím širokých kapacit vlastních metod strojového učení společnosti Google, obrovské úrovně výpočetního výkonu a rámce hlubokého učení začínají průmysloví hráči používat umělou inteligenci při rozpoznávání obrazu, překladu a predikci, včetně dalších účelů.

Microsoft Azure AI

Microsoft Azure AI přichází s obrovským množstvím nástrojů, které vývojářům umožňují od základu nasadit a spravovat služby umělé inteligence ve velkém měřítku. Pomocí platforem, jako jsou Azure Machine Learning a Azure Cognitive Services, mohou společnosti snížit náklady na pracovní postupy podniku a také automatizovat procesy a vytvářet online personalizaci pro zákazníky s větší rychlostí a přesností.

Amazon AI

Amazon AI poskytuje dovednosti strojového učení s tématy porozumění přirozenému jazyku a počítačovému vidění, které pomáhají podnikům zapojit služby umělé inteligence. Tyto odborné znalosti našly uplatnění v několika různých oblastech, aby mohly organizacím přinést personalizovaný přístup a zvýšení angažovanosti zákazníků online s pomocí technologií Amazon AI.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein integruje kapacity umělé inteligence přímo do platformy Salesforce, kterou mohou firmy využívat k prediktivní analýze, chatbotům a inteligentní automatizaci. Prostřednictvím přijetí informací řízených umělou inteligencí Einstein mohou společnosti s pomocí skvělé prozíravosti provádět optimální prodejní postupy, uspokojovat služby poskytované klientům a generovat vyšší příjmy.

Adobe Sensei

Adobe Sensei představuje rámec umělé inteligence a strojového učení, který je základem všech kreativních a marketingových řešení spravovaných společností Adobe. Sensei je inteligentní obsah, který je vybaven funkcemi, jako je inteligence obsahu a segmentace zákazníků. Pomáhá personalizovat zážitky, automatizovat opakující se úkoly a nakonec zvýšit efektivitu marketingu prováděného prostřednictvím různých kanálů.

OpenAI

Společnost OpenAI má pověst výzkumné organizace v oblasti umělé inteligence, která sleduje cíl, že umělá inteligence by měla být přínosem nejen pro lidstvo. Dalším příkladem, proč umělá inteligence v byznysu přerostla své dětství, jsou modely GPT, které umožňují společnosti využívat nejnovější možnosti zpracování přirozeného jazyka v různých úlohách (od generování obsahu po překlad).

H2O.ai

H2O.ai je dodavatel, který poskytuje open source platformu pro analytické iniciativy založené na strojovém učení a umělé inteligenci a zároveň nastavuje kurz pro snadný vývoj a nasazení prediktivních modelů. Prostřednictvím následujících funkcí, jako je automatický výběr modelu a ladění hyperparametrů, H2O.ai připravuje datovým vědcům cestu příležitostí k tomu, aby mohli na základě své analýzy přijímat opatření a podporovat rozhodování založené na datech.

DataRobot

DataRobot v čele automatizovaných řešení strojového učení pro jednotlivce umožňuje organizacím snadno vytvářet a implementovat modely na nejvyšší úrovni. DataRobot s pomocí svých automatizovaných funkcí pro extrakci prvků a nasazení modelů zrychluje životní cyklus umělé inteligence, protože podniky díky němu mohou zavádět inovace a získávat konkurenční výhody.

UiPat

UiPat je významem vývoje robotické automatizace procesů (RPA) a řešení pro automatizaci podniků souvisejících s umělou inteligencí, která dokáží automatizovat opakované úlohy a zajistit co nejplynulejší pracovní postupy. Vybaveny asistencí schopností strojového učení, jako je inteligentní zpracování dokumentů a zjišťování procesů, UiPath pomáhá organizacím dosáhnout vyšší provozní vyspělosti, snížit provozní náklady a zvýšit produktivitu.

Vzhledem k tomu, že se podniky pohybují ve stále složitějším a konkurenčnějším prostředí, stalo se přijetí nástrojů a technologií založených na umělé inteligenci nezbytným pro zvýšení efektivity, agility a inovací. Od prediktivní analýzy po inteligentní automatizaci – to jsou špičkové nástroje umělé inteligence pro optimalizaci a růst podnikání. Využitím síly umělé inteligence mohou organizace získat nové poznatky, zefektivnit procesy a poskytovat výjimečné zkušenosti zákazníkům, což jim v konečném důsledku zajistí úspěch v digitální éře.