Možnosti léčby Alzheimerovy choroby: Co byste měli vědět

Pokud vám nebo vašemu blízkému byla zjištěna diagnóza Alzheimerovy choroby, nepředstírejte, že cesta, kterou jste se vydali, bude snadná. Alzheimerova choroba je onemocnění, jehož příznaky se s časem postupně zhoršují. Do dnešního dne neexistuje žádný lék na toto onemocnění, ale existují různé možnosti symptomatické léčby. Pokud se chcete dozvědět více o různých možnostech léčby, může vám pomoci následující přehled.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Příznaky Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence a představuje přibližně šedesát až osmdesát procent všech případů demence. Mezi primární příznaky Alzheimerovy choroby patří zapamatování si nově získaných informací, změny nálad a chování, poruchy spánku a může se jednat také o potíže s polykáním, chůzí a mluvením. Izolace a léčba jednotlivých příznaků může pomoci k jejich lepšímu zvládání a zlepšení kvality života.

Seznam možností symptomatické léčby

Symptomatická léčba Alzheimerovy choroby zahrnuje farmakologické a nefarmakologické možnosti. Bylo zjištěno, že mnoho farmakologických možností způsobuje několik vedlejších účinků. Nefarmakologické možnosti léčby jsou ve většině případů upřednostňovány, ale pacient se může uchýlit k medikaci, když se příznaky stanou nezvladatelnými. Léčba pomocí alternativní medicíny má omezené důkazy a je z velké části založena na osobních zprávách a tradiční medicíně.

1. Kognitivní příznaky

Mezi příznaky, které odhalují pokles kognitivních schopností u osob trpících Alzheimerovou chorobou, patří ztráta paměti, snížená schopnost myslet, uvažovat a rozhodovat se, zmatenost a dezorientace. Tyto příznaky se objevují v důsledku degenerace mozkových buněk a z toho vyplývajícího zmenšování propojení nervových sítí v mozku.

Farmakologická léčba

Podle Alzheimerovy asociace schválil úřad pro kontrolu potravin a léčiv používání inhibitorů cholinesterázy u mírných případů ztráty paměti. Mezi běžné nežádoucí účinky tohoto léku patří nevolnost, zvracení, snížení chuti k jídlu a zvýšení frekvence stolice. Memantin je předepisován pro závažnější stadium Alzheimerovy choroby a způsobuje nežádoucí účinky, jako je zácpa, bolest hlavy, zmatenost a závratě.

2. Změny chování

Jedinci trpící Alzheimerovou chorobou vykazují také několik změn v chování. V počátečních stadiích to může být podrážděnost, úzkost a deprese. Jak se stav časem zhoršuje, mohou se objevit další příznaky, jako je hněv, agrese, emoční tíseň, neklid, fyzické a slovní výpady a halucinace.

Farmakologická léčba

Používání léků k léčbě změn chování se nedoporučuje, pokud a do doby, než se příznaky stanou nezvladatelnými, a v případě, že se nelékové metody ukázaly jako neúčinné. Mezi léky používané k léčbě příznaků patří antidepresiva na změny nálady, anxiolytika na úzkost, neklid a rušivé chování, antipsychotika na halucinace, bludy, agresi a nepřátelství. Je nezbytné, aby jedinec i pečovatel před užitím léků pochopili rizika s tím spojená.

3. Poruchy spánku

Poruchy spánku jsou u osob s Alzheimerovou chorobou běžné. Mohou mít potíže s usínáním a mohou mít nepravidelný spánkový režim. V důsledku nedostatku spánku mohou nastat různé další zdravotní problémy. K řešení tohoto problému se vždy doporučuje volit jiné než lékové postupy. Sedativa mohou dočasně fungovat, ale neřeší primární příčinu. Je také nutné si uvědomit, že prášky na spaní nebo jiné léky se sedativními účinky budou mít vedlejší účinky, které je třeba vzít v úvahu.

4. Léčba příznaků Alzheimerovy choroby pomocí nefarmakologických přístupů

Vědci navrhli použít nefarmakologické metody ke zlepšení poznávání a chování před tím, než se pokusí o medikaci. Mezi oblíbené přístupy patří trénink paměti, mentální a sociální stimulace a programy fyzického cvičení. K dalším metodám patří arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie a kontakt se zvířaty. Mezi nelékové přístupy ke zlepšení spánkového režimu patří psychoterapie, kognitivně-behaviorální terapie, relaxační techniky, vystavení jasnému světlu a cvičení.

Podpůrné skupiny pro pacienty i pečovatele s Alzheimerovou chorobou

Alzheimerova choroba představuje obrovskou emocionální zátěž pro pacienty i pečovatele. Častým jevem je vyhoření pečovatelů v důsledku obrovského stresu, kterému jsou vystaveni. Proto může být užitečné, když se pacient i pečující členové přihlásí do podpůrné skupiny. Pečující osoba tak získá možnost zapojit se do kontaktu s ostatními pečujícími osobami a sdílet informace. Skupina může pomoci poskytnout emocionální podporu a může také poskytnout pomoc s ohledem na praktičtější problémy.