Mohou bolesti zad znamenat výskyt rakoviny prsu?

Bolesti zad jsou rozšířeným problémem, který se nemusí nutně týkat jen určité věkové skupiny, pohlaví nebo etnika. Jedním z nejčastějších faktorů způsobujících bolesti zad může být nesprávné držení těla při dlouhodobém sedavém zaměstnání. Je známo, že během těhotenství si ženy stěžují na bolesti zad. K bolestem zad jsou náchylní také lidé, kteří neustále zvedají těžká břemena.

Co když ale může být bolest zad také příznakem něčeho vážnějšího? Ačkoli se běžně neuvádí jako příznak, může být bolest zad způsobena skrytým nádorovým onemocněním. Je tomu tak zejména v případě metastazující rakoviny, kdy se rakovina rozšířila z místa vzniku do jiných částí těla.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Bolesti zad a rakovina prsu

Mezi nejznámější příznaky rakoviny prsu patří bulka v prsu a jakákoli změna na kůži prsu nebo na bradavce. Konkrétně se bolesti zad objevují u metastazující rakoviny prsu, kdy nádor v důsledku šíření rakoviny postihuje páteř. Překvapivě je kostra nejčastějším místem postiženým metastázami rakoviny.

Nádory, které mají sklon šířit se do kostí, jsou nádory vznikající z prsu, štítné žlázy, plic, prostaty a ledvin. Ve všech těchto případech je to právě rakovina prsu, která je nejčastější a je důvodem nejvyšší nemocnosti. Přibližně 80% případů výskytu metastatického onemocnění kostí připadá na karcinom prsu a prostaty.

Naději však mají pacienti, u nichž je rakovina odhalena v době, kdy metastazuje. Prognóza přežití závisí na mnoha faktorech, jako je věk, stav před nebo po menopauze a to, zda kostní onemocnění existovalo již při prvotní prezentaci, či nikoli.

Z některých průzkumů vyplývá, že přibližně 5 až 10% diagnostikovaných karcinomů prsu již metastázovalo. V současné době jsou k dispozici nové detekční techniky, jako je magnetická rezonance, PET-scan a také vyšetření PET-CT, které umožňují včasné odhalení a léčbu metastazujícího karcinomu prsu.

Jak ji můžeme léčit?

Typická léčba rakoviny zahrnuje chemoterapii, ozařování, v případě potřeby chirurgický zákrok a v závislosti na postiženém orgánu někdy i transplantaci, včetně transplantace kostní dřeně. Možnosti léčby metastatické rakoviny prsu se mohou u jednotlivých osob lišit v závislosti na povaze nádoru, stadiu onemocnění, celkovém zdravotním stavu osoby atd.

Některé výzkumy uvádějí, že jednorázová léčba intenzivními kombinovanými alkylačními látkami s podporou kostní dřeně, může u pacientek přispět ke zlepšení kompletní odpovědi lépe než konvenční chemoterapie.

Jiné výzkumy naznačují, že u recidivujících nádorů je doporučenou možností léčby jejich úplné odstranění, třeba provedením mastektomie. Pokud pacientky nebyly dříve léčeny radioterapií, pak by měla být hrudní stěna a oblast regionálních lymfatických uzlin léčena plnou dávkou radioterapie.

V závislosti na pacientce, oblasti, předchozím průběhu léčby, povaze a stupni onemocnění, vedlejších účincích a reakcích onkologové dospějí k nejlepší možné variantě léčby, která může zvýšit šance pacientky na přežití.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Healthline , Medical News Today