Endometrióza – Diagnostika a účinnost excize při její léčbě

Endometrióza je bohužel onemocnění, které postihuje jednu z nejvíce nerozpoznaných částí života ženy, její menstruaci. Jedná se o velmi osobní a intimní aspekt ženského zdraví, zejména s ohledem na její zapojení do menstruace. Endometriózu lze tedy považovat za onemocnění menstruace v životě ženy. Je většinou nerozpoznatelná, špatně diagnostikovaná a velmi často špatně léčená. Z těchto důvodů je důležité být obhájcem vlastního zdraví. Pacientky se musí cítit pohodlně a nebát se klást svému ošetřujícímu lékaři otázky, aby byla zajištěna správná diagnóza a léčba.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Pokud jde o diagnostiku, panuje všeobecná shoda, že jediným způsobem, jak formálně diagnostikovat endometriózu, je laparoskopie. Pokud však jde o léčbu, existuje mnoho možností, které může pacientka zvážit. V první řadě je důležité si uvědomit, že endometrióza se nedá vyléčit, ale je léčitelná. To znamená, že sice neexistuje žádný definitivní způsob, jak zajistit, aby se endometrióza po léčbě již nikdy nevrátila, ale existují účinné způsoby léčby samotného onemocnění, které zmírňují příznaky a snižují riziko dalšího rozvoje onemocnění. Zlatým standardem je laparoskopická excize.

Ačkoli existuje mnoho nechirurgických možností léčby, od holistických přístupů, jako je změna stravy, až po hormonální léčbu v podobě antikoncepce, chirurgický zákrok je nejdefinitivnějším způsobem léčby endometriózy. Chirurgická léčba se zaměřuje na samotné léze endometriózy, zatímco nechirurgické metody se snaží spíše o krátkodobou prevenci příznaků. Chirurgický zákrok by však neměl být prováděn bez doporučení gynekologa nebo bez souhlasu pacientky. Z těchto důvodů a vzhledem k záhadám, které etiologii endometriózy stále obklopují, je důležité, aby pacientky plně porozuměly povaze chirurgického zákroku, který podstupují, zejména tomu, proč je nejpreferovanější technikou excize.

Co je laparoskopická excizní operace?

Laparoskopická excizní operace je zákrok, při kterém jsou léze endometriózy jednotlivě „vyříznuty“ pomocí laparoskopické vizuální pomůcky. Je vytvořena po vzoru mastektomie, která se používá při operacích rakoviny prsu a při níž se odstraní veškerá poškozená, rakovinná tkáň v prsu. Stejně jako v prvním případě je cílem excize odstranit celou nemocnou tkáň, aby se zabránilo budoucímu růstu a šíření tkáně endometriózy, a zároveň zachovat zdravou tkáň v okolí odstraněných lézí. Pomocí laparoskopie, která slouží k vizualizaci, jsou chirurgové schopni se pohybovat po celé dutině břišní a pánevní a vyříznout podezřelé léze endometriózy pomocí studených excizních kleští. Tyto vzorky jsou poté odebrány a odeslány na patologii k potvrzení rozsahu onemocnění. Tato technika laparoskopické excize je nejpreferovanější metodou operace endometriózy z řady důvodů.

Výhody excizní operace

1. Zajišťuje úplné odstranění každé léze endometriózy

První výhoda excizní operace spočívá v tom, že odstraní každou podezřelou lézi endometriózy vcelku, což se nedá říci o takových postupech, jako je fulgurace a laserová ablace. Správné chirurgické odstranění endometriózy si lze představit jako ledovec. Ačkoli se ledovec nad vodní hladinou jeví jako velmi velký, ve skutečnosti má pouze zhruba třetinu své skutečné velikosti. Většina hmoty leží pod vodní hladinou. Stejným způsobem si lze představit lézi endometriózy.

Mnoho chirurgů provede „operaci endometriózy“, ale jejich techniky odstraní pouze povrchovou oblast onemocnění, zatímco endometrióza ležící pod ní zůstane z velké části nedotčena. To zvyšuje pravděpodobnost, že se po chirurgickém zákroku příznaky znovu objeví, protože onemocnění může opětovně narůstat a dále se šířit.

Při operaci „hlubokou excizí“ se léze odstraní úplně, včetně místa pod povrchem. Jedině tak lze skutečně zaručit odstranění každé léze, a pacientky tak mají nejlepší šanci na úlevu od příznaků a zabránění dalšímu šíření onemocnění.

2. Umožňuje vypracování patologické zprávy

Další výhodou excizní operace je, že zachovává samotnou lézi, což umožňuje kultivaci a studii vzorku. Díky odběru léze mohou chirurgové odeslat kultivaci na patologii, kde jiný zkušený lékař může potvrdit, zda je tkáň skutečně pozitivní na endometriózu, a také její závažnost. Toto je jediný způsob, jak konkrétně diagnostikovat endometriózu. Tato pečlivá studie vyžaduje, aby podezřelá endometrióza byla nejen odstraněna, ale také co nejlépe zachována. Důležitost této operace zdůrazňuje „studená excize“. Jejím cílem je minimální použití elektrické energie, pouze s využitím vysokého stupně tepla za vydatné irigace pro účely kauterizace (zabránění krvácení), nikoliv pro odstranění samotných lézí.

Jiné techniky operace endometriózy, jako je fulgurace a laserová ablace, využívají elektřinu a teplo ke zničení samotné endometriózy. To může být škodlivé pro okolní zdravou tkáň a neodstraní to zcela lézi endometriózy, která leží pod povrchem. A co je nejdůležitější, znemožňuje odběr vzorku. Proto se při těchto typech zákroků často nezískává žádná patologická zpráva. Z osobních důvodů není operace endometriózy něčím, co by pacientka chtěla opakovat. Proto je důležité být pečlivý při výběru operace.

3. Zaměřuje se na šetření jiných orgánů

Posledním faktorem, kvůli kterému se vyplatí excizní operace, je její schopnost podporovat „týmovou chirurgii“. Endometrióza může postihnout celou řadu orgánů, reprodukčních i nereprodukčních. Z tohoto důvodu mohou být závažnější případy endometriózy operací více oborů. Každý orgán, který byl infiltrován, musí být přezkoumán, ošetřen a zachován s ohledem na jedinečnou funkci a anatomii daného orgánu.

Urologové a gastrointestinální specialisté jsou jedni z nejčastějších specialistů, kteří v případech endometriózy pracují pod vedením primárního gynekologa. Chirurg zabývající se endometriózou bude stále operovat všechny postižené orgány, ale v závažných případech hluboké infiltrující endometriózy je velmi potřebné mít doporučení dalších specialistů. Bez dalších specialistů po ruce nemusí být chirurg vyškolen k operování zmíněných oblastí a postižené nereprodukční orgány mohou zůstat neléčeny. Tím, že excizní operace podporuje korekci, rekonstrukci a obnovu postižených orgánů, zdůrazňuje velkou potřebu a využití dynamiky „týmové chirurgie“.

Závěrem

Přestože je stále zapotřebí mnoho výzkumu, abychom pochopili, jak správně diagnostikovat a léčit endometriózu, stále existují účinné možnosti léčby. Antikoncepce a holistické přístupy mohou být dobrými krátkodobými způsoby, jak zlepšit své příznaky, přičemž je třeba vzít na vědomí, že to, co u někoho funguje nejlépe, u jiného nemusí být tak účinné. Jediným definitivním způsobem léčby samotné endometriózy je však laparoskopická operace, přičemž mezi nejúčinnější patří excize. Zaměřuje se na odstranění podezřelé nemocné tkáně a zánětu, což chirurgovi umožňuje úplně odstranit každou lézi, uchovat vzorek pro doprovodnou patologickou zprávu a využít formu „týmové chirurgie“, která umožňuje řádné ošetření a obnovu postižených nereprodukčních orgánů.

I když se excizní chirurgie snaží být velmi důkladnou formou operační léčby, je důležité si uvědomit, že žádná operace s jistotou nezaručuje úplnou úlevu od endometriózy. Proto je stále tak důležité další financování a výzkum tak málo prezentovaných onemocnění, jako je endometrióza. Přesto je klíčové neztrácet v tomto boji naději a mít na paměti, že existují účinné formy léčby, přičemž „zlatým standardem“ je excizní operace.

Foto: Pixabay.com
Zdroje: Johns Hopkins Medicine , Cleveland Clinic , WebMD