Delfíni možná mluví jazykem tvorů žijících u planety Jupiter

Proč se vědci snaží naučit řeč zvířat, respektive řeči delfínů? Nejde ani tak o samotnou komunikaci. Především chtějí porozumět nelidské logice a využít ji k dešifrování zpráv od mimozemšťanů. Předpokládejme, že vědci dostanou zakódovanou zprávu od mimozemšťanů. Zprávu je třeba dekódovat nebo alespoň vyčlenit z kakofonie vesmírných signálů.

Lawrence Doyle, výzkumník z Institutu pro hledání mimozemské inteligence v kalifornském Mountain View přišel na způsob, jak najít důkazy o mimozemském původu v řeči delfínů. Doyle a tým odborníků z Kalifornské univerzity použili komunikační metody založené na matematické technice analýzy libovolné posloupnosti symbolů, například řady jednotek DNA, číslic, písmen nebo frází.

V první řadě je nutné mít jistotu, že signál skutečně obsahuje nějakou informaci. George Zipf, lingvista z Harvardovy univerzity, vymyslel metodu počítání různých písmen v typickém anglickém textu.

Lingvista počítal počet různých písmen vyskytujících se v typickém anglickém textu. Poté nakreslil graf četnosti výskytu písmen v daném pořadí a na logaritmické stupnici. Tak dospěl ke sklonění s úhlovým koeficientem, který se rovná -1. Ukázalo se, že úhlový koeficient pro text v jiných jazycích je stejný.

Zároveň náhodná kombinace písmen zbavená informací neměla vůbec žádný sklon. Jinými slovy, nesmyslný shluk slov se na grafu rovná nule, pokud je filtrován pomocí matematických vzorců.

Je pískání inteligentním jazykem a řeči delfínů

Vědci při studiu pískání delfínů použili Zipfovu metodu. Výsledky vypadaly poněkud nestandardně, protože pískání delfínů vytvářelo v grafu stejný úhlový koeficient jako lidské jazyky.

„Žvatlání“ opic se ukázalo mnohem primitivnější. Podle vědců jsou tedy delfíni z hlediska inteligence podstatně blíže lidem. Nyní potřebují pochopit, co se „pískači“ snaží lidem sdělit.

Delfíni se již dávno stali inspirací pro řadu autorů nejrůznějších bláznivých teorií. S jednou z posledních teorií přišel Simon Clark, astronom z Kennedyho vesmírného střediska.

Pocházejí delfíni z Jupiterova měsíce Europa

Tvrdí, že delfíni pocházejí z jednoho z měsíců Jupiteru. „Vedle lidí by delfíni mohli být nejinteligentnějšími tvory v naší sluneční soustavě, takže zapomeňte na ‚malé zelené mužíčky‘,“ řekl Cark na tiskové konferenci na Floridě letos v lednu.

Sonda NASA Galileo zaznamenala před několika lety při průletu kolem Jupiterova měsíce Europa ve výšce 400 kilometrů určitý pohyb pod silnou vrstvou ledu. Zvukové senzory sondy údajně zaznamenaly pískání vycházející přímo z ledové pokrývky.

Až donedávna NASA držela všechny údaje týkající se mezihvězdné mise Galileo pod pokličkou. Podrobnosti o zjištěných skutečnostech se teprve objevují.

„Vědci byli přímo ohromeni výsledky počítačové analýzy dat. Bylo zjištěno, že frekvence zvuků vycházejících z měsíčního oceánu se rovná frekvenci zvuků vydávaných delfíny na Zemi! Chybovost je přitom 0,001 %,“ řekl Clark.

V současné době není možné identifikovat formy života, které spolu v oceánech Europy „komunikují“. Nejnovější teorie však říká, že by mohly být podobné běžným delfínům.

Jsou delfíni inteligentními tvory ve vesmíru

Jsou delfíni a lidé nejinteligentnějšími tvory ve vesmíru? Tuto otázku jsme položili Vladislavě Tarčevské, vědecké pracovnici z Laboratoře bioakustiky, která se již řadu let zabývá otázkami souvisejícími se zvukovou komunikací delfínů.

„Mohli by být klidně nejchytřejší,“ řekla Tarčevská. „Tito tvorové mají obrovské schopnosti. Rozsah frekvencí, které používají, je mnohem širší než ty, které používají lidé. Rozsah naší zvukové komunikace se běžně pohybuje ve frekvenčním pásmu 20 kilohertzů (hudebníci dokáží rozeznat zvuky v rozsahu až 40 kilohertzů).

A delfíni používají „rozšířený“ frekvenční rozsah sahající až do 300 kilohertzů. Náš výzkum navíc ukazuje, že delfíni mají přibližně stejný počet hladin s ohledem na organizaci zvuku, to znamená šest. Tento počet se člení následovně: zvuk, slabika, slovo, věta, odstavec, kontext.

Lidé dokážou rozeznat význam od třetí úrovně (slovo) a výše. U delfínů zatím nevíme, kde začíná. Přitom jak u lidí, tak u delfínů je zvuková organizace z hlediska složitosti téměř stejná.

Celkově je mezi oběma druhy spousta nápadných paralel: Homo Sapiens a Orcinus Orca. Na rozdíl od lidí mohou delfíni sežrat jakéhokoli tvora, zatímco žádné zvíře se na ně neodváží zaútočit.

Délka delfíního života se podobá průměrné délce lidského života. Delfíni dosahují dospělosti ve stejném věku jako lidé, jsou velmi společenští, žijí v rodinách. Mají dokonce dialekty, to znamená něco, co se podobá našim jazykům.