Zdraví

Co o vás může prozradit barva vašich očí

Barva vašich očí je dána barvou duhovky, což je část oka, která řídí, kolik světla se dostane na sítnici. Ať už je hnědá, modrá, oříšková nebo zelená, mnozí se domnívají, že barva očí hraje roli při určování vašeho zdraví a některých osobnostních rysů. Podle hojných výzkumů na toto téma můžete být schopni určit, zda je u vás pravděpodobné, že získáte určité zdravotní potíže, a míru určitých vlastností, kterými disponujete. Zde jsou věci, o kterých jste nevěděli, že vám barva vašich očí může napovědět.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Šance na získání věkem podmíněné makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je častou příčinou ztráty zraku u osob starších 50 let. Jedná se o stav, při kterém dochází k poškození malé části oka v blízkosti sítnice, která zostřuje vidění. Výzkumy mimo jiné naznačují, že mít světlou barvu duhovky může mít za následek větší progresi věkem podmíněné makulární degenerace. Je to pravděpodobně proto, že tmavá duhovka blokuje více ultrafialového záření a UV záření je rizikovým faktorem makulární degenerace. Jakékoli další světlo, které proniká do duhovek světlých očí, tak může mít za následek degeneraci sítnice. Jelikož je však věkem podmíněná makulární degenerace mezi lidmi poměrně častá, je třeba tato zjištění potvrdit na větším vzorku.

Šance na získání vitiliga

Zjistilo se, že vitiligo, což je autoimunitní onemocnění, které způsobuje ztrátu barvy kůže v podobě skvrn, je méně časté u lidí s modrýma očima. Dva geny TYR a OCA2 údajně nejenže dodávají očím modrou barvu, ale také snižují riziko vzniku vitiliga.

Riziko vzniku melanomu

Tmavě zbarvené duhovky mohou znamenat nižší riziko melanomu – druhu rakoviny kůže. Studie zahrnující velký počet dětí ve věku 6-10 let ukázala, že ty, které mají gen zodpovědný za modrou barvu duhovek, mají větší pravděpodobnost, že získají melanom. Osoby s modrýma očima mají údajně méně pigmentu pohlcujícího světlo, který chrání oči před poškozením způsobeným sluncem, což zvyšuje riziko vzniku melanomu.

Soutěživost

Studie provedená na Australanech evropského původu odhalila, že lidé se světlýma očima – konkrétně modrýma – jsou mnohem soutěživější než ti s tmavě zbarvenými duhovkami. Bylo také zjištěno, že osoby se světlýma očima jsou méně soucitné, velkorysé a přátelské než osoby s tmavýma očima. Ačkoli k potvrzení těchto zjištění je zapotřebí dalšího výzkumu, je to prý dáno evolučními kořeny. Severoevropané možná považovali světlé oči za atraktivní, a tudíž ideální pro páření, což možná způsobilo, že modroocí lidé byli soutěživější.

Důvěryhodnost

Muži s hnědýma očima jsou považováni za důvěryhodnější než muži s modrýma očima. Barva očí však není jediným rozhodujícím faktorem. S důvěryhodností údajně souvisejí i takové rysy, jako jsou větší oči, větší ústa a širší brada – rysy, které odrážejí, jak tváře vyjadřují štěstí.

Míra konzumace alkoholu

Bylo zjištěno, že lidé se světlýma očima pijí více alkoholu než lidé s tmavšíma očima. Důvodem může být to, že lidé s tmavýma očima jsou – díky vysokému obsahu melaninu – citlivější na alkohol, což znamená, že se častěji opijí menším množstvím alkoholu než lidé se světlýma očima. To však musí potvrdit další výzkum.

Ačkoli mnoho studií spojuje barvu očí s možnou rolí v pravděpodobnosti získání různých nemocí a vlastnění určitých osobnostních rysů, nepotvrzují, že by barva očí byla jediným rozhodujícím faktorem. K potvrzení současných zjištění je zapotřebí další výzkum.