10 běžných příznaků mrtvice kterých si musí být každý vědom

Každé 4 vteřiny prodělá někdo na světě mrtvici – cévní mozkovou příhodu. A každých 40 vteřin dojde k úmrtí v důsledku mrtvice. Ještě bolestivější je skutečnost, že přibližně 80 procentům mrtvic lze snadno předcházet.

Z těchto čísel je zřejmé, že naše lékařské vzdělání zjevně někde selhalo. Podle průzkumu, který provedlo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, znalo všechny hlavní příznaky mrtvice pouze 38 procent účastníků. Neschopnost rozpoznat příznaky mrtvice může představovat vážnou překážku pro snížení výskytu úmrtí a invalidity v důsledku mrtvice, a to navzdory skutečnosti, že pokroky v lékařské léčbě zlepšily šance na uzdravení.

V této souvislosti vám přinášíme něco málo o tom, co přesně mrtvice je, a 10 nejčastějších příznaků, které je třeba znát, abyste si byli vědomi mrtvice.

Další zajímavé články z kategorie Zdraví

Co je mrtvice?

Cévní mozková příhoda je souhrnné označení pro krvácení do mozku (krvácení do mozkové tkáně nebo mozkových komor) a mozkový infarkt (překážka v zásobování mozku krví). Stejně jako každý jiný prvek v našem těle jsou nervové buňky mozku silně závislé na živinách a kyslíku. Za normálních okolností by je do mozku dodávala krev prostřednictvím sítě cév a kapilár. Pokud však mozkové tepny z nějakého důvodu prasknou nebo se ucpou (nejčastěji k ucpání dochází v důsledku vzniku krevní sraženiny), krev se do mozku nedostane. To následně způsobuje hladovění a odumírání mozkových buněk. Proto je velmi pravděpodobné, že osoby postižené mrtvicí ztratí určité schopnosti nebo vzpomínky, které jsou ovládány postiženou částí mozku.

I když se symptomy mrtvice často objeví náhle, mnoho lidí začne pociťovat příznaky dlouho předtím, než k mrtvici skutečně dojde.

Typy mrtvice

Existují dva typy mrtvice, a to:

Ischemická: jedná se o nejčastější typ mrtvice, který je způsoben ucpáním cévy nebo vznikem krevní sraženiny, která přeruší přívod krve do mozku.

Hemoragická: mrtvice je způsobena prasknutím rozšířené tepny nebo netěsnící cévy. To způsobí krvácení, které následně zvýší tlak v mozku. Ke krvácení do mozku může dojít buď uvnitř mozkové tkáně (intracerebrální krvácení), nebo v prostoru mezi mozkem a okolními tkáněmi (subarachnoidální krvácení).

10 nejčastějších příznaků mrtvice

1. Poruchy vidění

Problémy související se zrakem, jako je rozmazanost, potíže se čtením nebo ztráta zraku na jedno oko, mohou být příznakem mrtvice.

Většina lidí má tendenci to přičítat stáří nebo únavě. Pravdou však je, že vidění dvou obrazů je velmi neobvyklé pro pouhou únavu nebo stáří. Pravděpodobnější je, že vaše oko nedostává dostatek kyslíku kvůli ucpané cévě, a v takovém případě to může způsobit problémy se zrakem.

2. Nezřetelná řeč

Neschopnost jasně vyslovovat slova nebo používání slov, která nedávají smysl, i když znějí dobře, je obvykle dalším příznakem mrtvice.

Některé léky, jako například léky proti bolesti, způsobují nezřetelnou řeč, a proto si lidé tento problém často spojují s jejich užíváním. Pokud se však nejedná o něco, co jste již dříve zažili, je nejlepší okamžitě zavolat na linku 155 a vyhledat lékařskou pomoc.

3. Pokleslý obličej

Mrtvice obvykle způsobuje poklesnutí jedné strany obličeje. Pokud si všimnete, že se to děje vám nebo někomu jinému, je velmi pravděpodobné, že se jedná o mrtvici, a neměli byste ztrácet čas s přivoláním lékařské pomoci.

4. Necitlivost

Necitlivost je běžná věc, která se objevuje po spánku nebo když vstanete po dlouhém sezení ve stejné poloze. Tento druh necitlivosti je však obvykle způsoben stlačeným nervem a měl by téměř okamžitě odeznít.

Pokud se tak nestane, je to pravděpodobně způsobeno sníženým průtokem krve tepnami, které putují vzhůru po páteři a dosahují až do zadní části hlavy. Jedná se o další častý příznak mrtvice a je nejlepší ihned zavolat na linku 155.

5. Únava

Únava a vyčerpání jsou běžně pociťovaným příznakem, který často souvisí s dlouhým dnem v práci nebo s neklidným spánkem. Souvisí také s řadou onemocnění, která mohou, ale nemusí být příliš vážná. Lidé, zejména ženy po mozkové mrtvici, však běžně uvádějí, že pociťují náhlou vlnu únavy nebo slabosti, což z ní činí důležitý příznak mrtvice, který by neměl být ignorován.

6. Závratě, točení hlavy a ztráta rovnováhy

Většina lidí přičítá svou neschopnost správně chodit pití alkoholu. To však nedává příliš smysl, protože pití z dřívější části dne nezpůsobí, že budete mít problémy s rovnováhou o několik hodin později.

Možnějším vysvětlením by byl snížený přísun kyslíku do mozku, který řídí rovnováhu vašeho těla. Když k tomu dojde, je velmi pravděpodobné, že se vám bude točit hlava a bude vám to bránit v rovné chůzi. Rozhodně se nejedná o jeden z příznaků typu počkejme a uvidíme, jestli to přejde, proto ihned volejte lékařskou pohotovostní linku.

7. Silná bolest hlavy

Ano, může to být jen migréna nebo důsledek špatného spánku. Pokud však nejste náchylní k migrénám, může to být varovný příznak mrtvice. Je snadné zaměnit bolest hlavy při mrtvici za migrénu, protože obě vykazují stejné neurologické funkce. Proto je vždy lepší předpokládat nejhorší a zavolat pomoc, než se domnívat, že o nic nejde, a později trpět vážnými následky.

8. Neschopnost jasně myslet

Každý má občas problém najít správná slova, která by řekl. Zvláště časté je, že se „mozková mlha“ dostaví, když jste unavení nebo přepracovaní. Pokud však zjistíte, že nejste schopni jasně myslet příliš dlouho, může se jednat o mrtvici.

Náhlé kognitivní deficity jsou jedním z neklamných znamení, že se ve vašem mozku objevují potíže. Je velmi pravděpodobné, že část mozku, která řídí vaše myšlení a rozhodovací schopnosti, je narušena z důvodu příliš malého přísunu kyslíku. Většina pacientů s mrtvicí si nebude vědoma toho, že se něco děje, a proto je pro jejich okolí zásadní, aby zůstali ve střehu a upozornili na problém.

9. Vysoký krevní tlak

Většina lidí s vysokým krevním tlakem se bude cítit zcela normálně. Je však největším rizikovým faktorem jak pro krvácení do mozku, tak pro mozkový infarkt. Drobné krevní cévy v mozku nejsou stavěné na to, aby zvládaly vysoký krevní tlak, a proto hrozí jejich protékání nebo prasknutí.

I když nemáte podezření, že máte vysoký krevní tlak, je nejlepší nechat si ho vyšetřit. Pokud jsou hodnoty abnormálně vysoké, určitě se ihned poraďte s lékařem. Velmi pravděpodobně vám předepíše léky (například beta-blokátory) a doporučí určitá cvičení, která vám pomohou krevní tlak zvládat.

10. Třes

Třes rukou je vzácným příznakem mrtvice. Je však dobré si uvědomit, že se jedná o prokázaný příznak toho, že došlo k obstrukci přívodu krve do mozku.

První pomoc při mrtvici

Při mrtvici je nejdůležitější čas. Je důležité zachovat klid a jednat rychle. Pokud máte podezření, že máte vy nebo někdo ve vašem okolí mrtvici, postupujte podle následujících kroků:

Zavolejte na linku 155. Pokud se u vás projevují příznaky mrtvice, požádejte někoho jiného, aby zavolal za vás.

Vždy se ujistěte, že jste sebe nebo osobu s mrtvicí uložili do pohodlné polohy – nejlépe vleže na jednom boku s mírně zvednutou hlavou. Hlavu držte řádně podepřenou, abyste zabránili polknutí nebo udušení osoby v případě, že zvrací.

Zkontrolujte, zda dýchá. V případě potíží s dýcháním uvolněte všechny stahující oděvy, jako jsou kravaty a šátky.

Zaznamenejte si, kdy příznaky začaly a zda hlava neutrpěla nějaké zranění. To pomůže lékařům lépe rozhodnout o léčbě.

V případě znecitlivění se vyhněte pohybu.

Je třeba se vyhnout jídlu a pití.